Preskoči na glavni sadržaj

Tijela Centra

Radom Hrvatskog audiovizualnog centra upravljaju tri autonomna i ravnopravna tijela: Upravni odbor, Ravnatelj i Hrvatsko audiovizualno vijeće. Svako tijelo zaduženo je za drugi aspekt rada: Upravni odbor brine da Centar djeluje u skladu sa zakonom, Ravnatelj zastupa Centar i vodi njegovo poslovanje, a Hrvatsko audiovizualno vijeće odlučuje o raspodjeli sredstava za programske djelatnosti.

Upravni odbor – zakonski i financijski okvir

Upravni odbor upravlja radom Centra – nadzire programe rada i razvoja te brine da se isti izvršavaju unutar okvira predviđenih Zakonom o audiovizualnim djelatnostima. Upravni odbor ima pet članova. Predsjednika i tri člana imenuje Ministarstvo kulture i medija iz redova istaknutih umjetnika i kulturnih djelatnika, koje predlažu udruge na temelju javnog poziva koji objavljuje Centar. Jednoga člana biraju radnici Centra iz svojih redova. Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine.

Među ostalim zaduženjima, Upravni odbor donosi Statut Centra uz suglasnost Ministarstva kulture i medija, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu Centra, donosi programe rada i razvoja Centra i nadzire njihovo izvršavanje i imenuje i razrješava ravnatelja Centra.

izv. prof. art. Davor Švaić, predsjednik Odbora
Željko Tufekčić
mr. sc. Tajana Tomić
Ingrid Padjen Đurić, predstavnica radnika

Ravnatelj – organizira, vodi i predstavlja Centar

Ravnatelj je voditelj Centra: on predstavlja i zastupa Centar, organizira i vodi njegov rad i odgovoran je za zakonitost njegova poslovanja.

Ravnatelj predlaže Upravnom odboru Statut i ostale opće akte, organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog odbora, predlaže godišnji plan provedbe Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva te izvršava odluke o raspodjeli sredstava na temelju Nacionalnog programa zaključivanjem ugovora s korisnikom sredstava. Ravnatelj se imenuje na četiri godine na temelju natječaja koji raspisuje i provodi Upravni odbor na način propisan zakonom i Statutom.

Ravnatelj Centra je Christopher Peter Marcich. 

Hrvatsko audiovizualno vijeće – programska djelatnost

Hrvatsko audiovizualno vijeće zaduženo je za programsku djelatnost Centra. Ono raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnog stvaralaštva i komplementarnih djelatnosti, a na prijedlog Umjetničkog vijeća donosi odluku o raspodjeli sredstava za proizvodnju audiovizualnih djela i komplementarnih djelatnosti.

Budući da su sredstva koja se dodjeljuju Javnim pozivom nastala izdvajanjem iz državnog proračuna te iz zakonom propisanih davanja korisnika audiovizualnih usluga (vidi: Financiranje), članstvo ovog tijela sastoji se od predstavnika strukovnih udruga proizvođača audiovizualnih usluga (filmskih djelatnika, redatelja, producenata, snimatelja) te od predstavnika svih koji od proizvodnje audiovizualnih djela imaju direktnu korist (kabelskih i nacionalnih televizija, internetskih i telekom-operatera, kinoprikazivača i distributera). Uključivanjem predstavnika svih sudionika hrvatskog audiovizualnog sektora u rad Hrvatskog audiovizualnog vijeća nastojao se stvoriti demokratičan, transparentan i pravedan sustav koji će i proizvođačima i korisnicima omogućiti aktivno sudjelovanje u donošenju odluka o raspodjeli sredstava.

U Hrvatskom audiovizualnom vijeću sjedi po jedan predstavnik:

 • ministarstva nadležnog za poslove kulture
 • Hrvatske radiotelevizije
 • svakoga nakladnika televizije s nacionalnom koncesijom koji emitiraju opći programski kanal
 • Nacionalne udruge televizija
 • Hrvatskoga društva filmskih djelatnika
 • Društva hrvatskih filmskih redatelja
 • Hrvatske udruge producenata
 • Hrvatske udruge filmskih snimatelja
 • Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela
 • neprofesijskih filmskih udruga i amaterskih školskih družina
 • Hrvatskoga državnog arhiva – Hrvatske kinoteke
 • Strukovne grupacije kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • Strukovne grupacije distributera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • svih operatora sustava kabelske distribucije
 • svih operatora u nepokretnim i pokretnim komunikacijskim mrežama te davatelja usluga pristupa internetu
 • svih visokih učilišta iz područja audiovizualnih djelatnosti.

Ostale aktivnosti Hrvatskog audiovizualnog vijeća uključuju imenovanje umjetničkih savjetnika, donošenje godišnjeg plana provedbe Nacionalnog programa te raspravljanje o svim važnim pitanjima za audiovizualne djelatnosti na prijedlog ravnatelja. Mandat članova Vijeća je dvije godine.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.