Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za komplementarne djelatnosti u 2016. godini – programi međunarodne suradnje

Na temelju čl. 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 76/07, 90/11), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 144/14), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za komplementarne djelatnosti- programi međunarodne suradnje u 2016.

U programe međunarodne suradnje ubrajaju se:

- međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi gostovanja hrvatskih autora/ica, producenata/ica, izbornika filmskih festivala, filmskih stručnjaka i djelatnika,
- međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: program izrade promidžbenih materijala i prijavljivanje u službenu konkurenciju festivala,
- međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi predstavljanja i promocije filmova,
- programi međunarodne kulturalne razmjene iz područja audiovizualnih djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija),
- programi stručnog usavršavanja,
- pitching, koprodukcijski forumi i programi za razvoj projekata,
- međunarodni filmski sajmovi,
- međunarodni filmski sajmovi: potpora producentima/icama i autorima/icama za predstavljanje filmova te
- programi potpore za međunarodnu kinodistribuciju hrvatskih filmova.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za programe međunarodne suradnje imaju fizičke i pravne osobe koje se bave komplementarnim djelatnostima i upisane su u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije.

Hrvatski audiovizualni centar će osobito podupirati one programe međunarodne suradnje koji:

- su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku i europsku kinematografiju,
- hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst,
- promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva,
- su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete i sadržajne inovativnosti te profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora,
- se odvijaju kontinuirano, doprinose promicanju hrvatskog filma, filmskih autora/ica i djelatnika u svijetu,
- su nagrađivani, te
- su značajni za očuvanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta.

Popisi međunarodnih filmskih festivala, filmskih sajmova, pitching foruma, koprodukcijskih sajmova te programa za razvoj projekata i stručnog usavršavanja, za koje Hrvatski audiovizualni centar dodjeljuje potporu su javno dostupni te se nalaze na ovim poveznicama:

1. Programi I kategorije 
2. Programi II kategorije 
3. Programi stručnog usavršavanja u inozemstvu 

U razmatranje će biti uzeti i programi koji nisu naznačeni na gore navedenim popisima, ukoliko isti udovoljavaju kriterijima iz Javnog poziva.

Javni poziv za međunarodnu suradnju otvoren je tijekom cijele godine, koji se objavljuje na internetskim stranicama Hrvatskog audiovizualnog centra te u Narodnim novinama. Odluke se donose najmanje četiri puta godišnje. Prve odluke Hrvatsko audiovizualno Vijeće donosi u prvom tromjesečju godine.

 Prijave na Javni poziv za programe međunarodne suradnje podnose se online (za svaki program posebna prijava) na ovoj poveznici. Popunjenu prijavnicu, detaljan opis programa, detaljno specificirani troškovnik programa, zajedno s priloženim pozivnim pismom i preslikom ponuda predlagatelji trebaju prijaviti online, a jedan primjerak potpisan i propisno ovjeren pečatom dostaviti u tiskanom obliku na adresu:

Hrvatski audiovizualni centar
Javni poziv za programe međunarodne suradnje
Nova Ves 18
10000 Zagreb

Smjernice za korištenje sustava online prijava na Javni poziv za programe međunarodne suradnje su javno dostupne te se nalaze na ovoj poveznici.

Prijava se smatra uspješnom ukoliko predlagatelj u navedenim rokovima podnese ispunjeni online obrazac prijavnice i priloži obveznu popratnu dokumentaciju te dostavi ispis ispunjenog, potpisanog i ovjerenog obrasca prijavnice s obveznom popratnom dokumentacijom u jednom primjerku na adresu:

Hrvatski audiovizualni centar
Javni poziv za programe međunarodne suradnje
Nova Ves 18
10000 Zagreb

Prijave s nepotpunim podacima uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija, kao i prijavnice koje nisu dostavljene u navedenim rokovima, neće se razmatrati.

Svi podnositelji/korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili. Molimo podnositelje/korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB) dostave na e-mail adresu javnipoziv.opp@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi.

ROK ZA PRIJAVU:

Naredni rok za predaju prijava je 11. studenog 2016. godine

 VAŽNI UVJETI I NAPOMENE:

Prijave se moraju podnijeti najkasnije 7 dana prije održavanja programa za koji podnositelj potražuje sredstva potpore. Prijave podnesene nakon što je program već održan neće biti razmatrane, osim ukoliko predlagatelj ne dostavi odgovarajuće obrazloženje te dokaze o nemogućnosti prijave sukladno uvjetima ovog Javnog poziva.

Listu prioriteta donose umjetnički savjetnici za komplementarne djelatnosti, koju listu usvaja Hrvatsko audiovizualno vijeće. Rezultati javnog poziva se objavljuju odmah po usvajanju liste prioriteta od strane Hrvatskog audiovizualnog vijeća.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.