Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2020. godini

Na temelju Zakona o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18) Hrvatsko audiovizualno vijeće Hrvatskog audiovizualnog centra  raspisuje

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2020. godini

I.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti imaju fizičke i pravne osobe koje se bave komplementarnim djelatnostima i upisane su u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije.

II.

U program komplementarnih djelatnosti  spadaju programi:

1. zaštita audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost
2. filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije
3. djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture
4. programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela
5. proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti
6. izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti
7. programi stručnog usavršavanja i/ili edukacije  i
8. programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Hrvatski audiovizualni centar će osobito podupirati one programe koji su od interesa za Republiku Hrvatsku: programe koji hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te koji se odvijaju kontinuirano.

III.

Javni poziv je otvoren do 21. listopada 2019. godine, a objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

Rezultati se objavljuju 90 dana po zatvaranju Javnog poziva.

Za prihvaćene projekte sklopit će se ugovor o sufinanciranju između HAVC-a i nositelja projekta u roku od 30 dana od dana kada je AV Vijeće donijelo odluku o raspodjeli sredstava.

IV.

Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se online (za svaki program posebna prijava) na internetskoj stranici HAVC-a: portal.havc.hr

Popunjene prijavnice, detaljan opis programa i detaljno specificirani troškovnik programa predlagatelji trebaju online prijaviti, a jedan primjerak potpisan i ovjeren dostaviti u tiskanom obliku na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18 (Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2020. godini).

V.

Prijave s nepotpunim, netočnim podacima, prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, kao i prijave i prijedlozi koji se ne dostave HAVC-u u navedenom roku u naznačenoj formi (online te dostavljeni u tiskanom obliku) neće se razmatrati.

VI.

U iznimnim slučajevima, kada se priloži dokaz o nemogućnosti prijave u naznačenom roku, razmatrat će se i prijave koje su dostavljene izvan roka, pod uvjetom da su dokazi dostavljeni u roku od 15 dana od nastupa okolnosti koje omogućuju prijavu.

VII.

Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv za komplementarne djelatnosti obavljaju tri umjetnička savjetnika.

VIII.

Odobreni programi sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Klasa: 111-006-001
Urbroj: 3889-2019
Zagreb, 18. rujna 2019.

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili.

Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB, broj mobitela) dostave na e-mail adresu komplementarne@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Molimo Vas i da u mailu naznačite na koji se javni poziv prijavljujete. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/5532-523.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.