Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u 2014. godini

Na temelju čl. 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj 76/07, 90/11), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Narodne novine broj 118/12), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje 

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2014. godini
Kategorija: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova

I.

Sredstva za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata namijenjena su dugometražnim igranim, dugometražnim dokumentarnim, te animiranim filmovima.

Pod dugometražnim igranim filmovima podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 70 minuta i koji su namijenjeni prvenstveno kinodistribuciji.

Pod dugometražnim dokumentarnim filmovima podrazumijevaju se filmovi čije trajanje nije kraće od 60 minuta i koji su namijenjeni prvenstveno kinodistribuciji.

Pod animiranim filmovima, u smislu dodjele sredstava za razvoj scenarija i razvoj pojekata, smatraju se filmovi čije trajanje nije kraće od 24 minute.

Prijavu u ovoj kategoriji javnog poziva moguće je podnijeti u dvije potkategorije: razvoj scenarija i razvoj projekata.

II. Razvoj scenarija

Pravo prijave u potkategoriji razvoja scenarija imaju fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela upisane u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj: scenarist/ica ili autor/ica literarnog predloška, redatelj/ica koji/a piše scenarij ili samo producent/ica koji/a želi razviti scenarij ili bilo koja kombinacija ovih navedenih fizičkih ili pravnih osoba.

Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici/dvjema scenarista/scenaristicama na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisano dogovoreno.

Pravo sudjelovanja nemaju projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata u potkategoriji razvoja scenarija i potkategoriji razvoja projekta ili u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela.

Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ne obvezuje Hrvatski audiovizualni centar (dalje u tekstu: HAVC) na sudjelovanje u financiranju sljedećih faza projekta.

Prijave u potkategoriji razvoja scenarija podnose se online na internetskoj stranici HAVC-a.

Uz popunjenu prijavnicu se obavezno online prilažu sljedeći dodaci:

– životopis scenarista/ice,
– sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice,
– treatment na 4 – 10 kartica,
– u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom, sve na hrvatskom jeziku.

Za projekte koji se više puta prijavljuju u istoj natječajnoj kategoriji moraju se označiti i obrazložiti izmjene u natječajnom materijalu.

III. Razvoj projekata

Pravo sudjelovanja u potkategoriji razvoja projekata imaju fizičke i pravne osobe registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela upisane u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj: nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom/icom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

U potkategoriji razvoja projekata neće biti razmatrani:

– naručeni filmovi,
– nastavni filmovi,
– filmski projekti namijenjeni marketingu i reklami,
– redatelji/ice i producenti/ice koji su u dosadašnjem radu prekršili ugovorne obveze prema HAVC-u, i/ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od HAVC-a, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
– redatelji/ice i producenti/ice s istim projektom za koji su već dobili sredstva na jednom od prethodnih javnih poziva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekta u potkategoriji razvoja projekta.

Pravo sudjelovanja nemaju projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata u potkategoriji razvoja projekata ili u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela.

Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju kasnijih faza projekta.

Prijave u potkategoriji razvoja projekta podnose se online na internetskoj stranici HAVC-a.

Uz popunjenu prijavnicu se obavezno online prilažu sljedeći dodaci:

– scenarij,

– sinopsis,

– redateljska koncepcija,

– motivacijsko pismo producenta/ice za razvoj projekta,

– dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij),

– životopisi scenarista/-ice, redatelja/-ice i producenta/ice,

– opis prethodnog rada producentske kuće,

– operativni plan razvoja projekta,

– plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta,

sve na hrvatskom jeziku i u kunskim iznosima,

– izvadak iz nadležnog registra – ne stariji od 30 dana te

– dokaz o bonitetu producenta/ice (BON-1 i BON-2) i potvrda nadležne porezne uprave o podmirenju obveza s osnova javnih davanja- ne stariji od 30 dana.

Za projekte koji se više puta prijavljuju u istoj natječajnoj kategoriji moraju se označiti i obrazložiti izmjene u natječajnom materijalu.

IV.

Popunjene prijavnice sa svim prilozima iz točke II., odnosno točke III. predlagatelji trebaju online prijaviti, a jedan primjerak svih dokumenata dostaviti u tiskanom obliku na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Nova Ves 18, 10000 Zagreb, uz naznaku: „Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2014. godini – kategorija: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova“, i to:

za prvi rok odlučivanja: najkasnije do 25. travnja 2014.,
za drugi rok odlučivanja: najkasnije do 20. lipnja 2014.,
za treći rok odlučivanja: najkasnije do 17. listopada 2014.

Prijavnica koja se s ostalom potrebnom dokumentacijom šalje HAVC-u u tiskanom obliku treba biti propisno ovjerena pečatom te supotpisana od strane nositelja projekta – čime se ovjerava sav natječajni materijal.

HAVC zadržava pravo promjene navedenih rokova u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

V.

Prijave s potpunom dokumentacijom bit će uzete u postupak vrednovanja po redoslijedu primitka uvažavajući utvrđene rokove odlučivanja, koji su javno dostupni na internetskim stranicama HAVC-a. Prijave s nepotpunim podacima uz koje nije priložena tražena dokumentacija neće se razmatrati.

VI.

Sukladno članku 16. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije.

Umjetnički savjetnici koji razmatraju i vrednuju projekte prijavljene u kategoriji poticanja proizvodnje audiovizualnih djela, ujedno razmatraju i prijave u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova.

Umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

VII.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o utvrđivanju liste prioriteta i o raspodjeli sredstava bit će objavljene na www.havc.hr. Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima HAVC-a.

VIII.

Nositelj projekta sklapa ugovor s HAVC-om kojim preuzima obvezu dostave scenarija kao i svih materijala potrebnih za kolaudaciju u skladu s profesionalnim standardima u audiovizualnoj industriji, u roku od:

– 6 mjeseci po potpisu ugovora ako je riječ o potkategoriji razvoja scenarija;

– 24 mjeseca po potpisu ugovora ako je riječ o potkategoriji razvoja projekata.

IX.

Sredstva koja HAVC dodjeljuje u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata su nepovratna, osim u slučajevima raskida i/ili neispunjavanja odredaba ugovora o sufinanciranju, kao i u slučajevima uređenim Pravilnikom.

X.

Javni poziv u kategoriji: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova otvoren je cijele godine i objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

Odluke javnog poziva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata donose se najmanje tri puta godišnje. Prve odluke AV vijeće donosi u prvoj polovici godine.

Zagreb, 3. siječnja 2014. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.