Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2015. godini – poticanje razvoja scenarija i projekata TV djela

Na temelju čl. 14. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 76/07, 90/11), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva ("Narodne novine" broj 144/14), Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2015. godini, kategorija: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela

 I.

Sredstva za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata pojedinačnih i serijskih televizijskih djela dodjeljuju se putem Javnog poziva.

Cilj Javnog poziva u ovoj kategoriji je potaknuti razvoj izvrsnosti serijskih i pojedinačnih televizijskih djela, osobito dramskih, dokumentarnih te onih namijenjenih djeci i mladima.

Pod pojedinačnim i serijskim televizijskim djelima podrazumijevaju se:

 - televizijska dramska djela čije trajanje nije kraće od 50 minuta kada se radi o pojedinačnom djelu ili nije kraće od 50’ po nastavku kad se radi o serijskom djelu i koja su namijenjena prvenstveno televizijskom prikazivanju,
- kreativni televizijski formati namijenjeni djeci i mladima čije ukupno trajanje nije kraće od 25 minuta bilo da se radi o pojedinačnom ili serijskom djelu i koji su namijenjeni prvenstveno televizijskom prikazivanju,
- dokumentarna televizijska serijska djela čije trajanje po nastavku nije kraće od 25 minuta,
- animirana televizijska djela čije ukupno trajanje nije kraće od 24 minute, bilo da se radi o pojedinačnom ili serijskom djelu.

Prijavu u ovoj kategoriji moguće je prijaviti u dvije podkategorije: razvoj scenarija i razvoj projekata.

1. Razvoj scenarija televizijskih djela

Pravo sudjelovanja u ovoj podkategoriji imaju, neovisni producenti s tvrtkama registriranim za proizvodnju audiovizualnih djela upisani u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije: scenarist/ica ili autor/ica literarnog predloška, redatelj/ica koji/a piše scenarij ili samostalni/a producent/ica koji/a želi razviti scenarij ili bilo koja kombinacija ovih navedenih fizičkih ili pravnih osoba.

Sredstva se mogu dodijeliti za suradnju najviše dvojici/dvjema scenarista/scenaristicama na jednom tekstu, i to ravnomjerno, osim ako među njima nije drugačije pisanim putem dogovoreno.

Pravo sudjelovanja nemaju projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova te u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela u podkategoriji razvoja scenarija i podkategoriji razvoja projekata.

Odobravanje sredstava za razvoj scenarija ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju neke od sljedećih faza razvoja projekta ili proizvodnje audiovizualnog djela prema tom scenariju.

Prijava scenarija na Javni poziv

Prijave u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela u podkategoriji razvoj scenarija podnose se online na internetskoj stranici HAVC-a za svaki projekt pojedinačno. Uz popunjenu prijavnicu online se prilažu i sljedeći dodaci:

- životopis scenarista/ice,
- sinopsis za izvornu ideju na najmanje jednoj do dvije kartice,
- treatment na 4 -10 kartica,
- dokaz o autorskim pravima
- u slučaju adaptacije postojećeg izvornika i literarni predložak sa scenarističkom koncepcijom, sve na hrvatskom jeziku (poželjno je predati i bilješku o tome kako će se interpretirati i ekranizirati izvornik)

Poželjno je predati i najmanje pola kartice autorske koncepcije.

2. Razvoj projekata televizijskih djela

Pravo sudjelovanja u ovoj podkategoriji imaju neovisni producenti s tvrtkama registriranim za proizvodnju audiovizualnih djela upisanima u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije: nezavisni producenti/ice, zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju, tj. opciju s autorom/icom, a u svrhu snimanja audiovizualnog djela.

U ovoj potkategoriji neće biti razmatrani:

- naručeni filmovi,
- nastavni filmovi,
- filmski projekti namijenjeni marketingu i reklami,
- redatelji/ice i producenti/ice koji su u dosadašnjem radu prekršili ugovorne obveze prema HAVC-u, i/ili drugim sudionicima u realizaciji projekta sufinanciranog od HAVC-a, a koje obveze nisu ispunjene do trenutka podnošenja prijave,
- redatelji/ice i producenti/ice s istim projektom za koji su već dobili sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela u podkategoriji razvoja projekta,
- projekti kojima su već odobrena sredstva u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova u podkategoriji razvoja projekata.

Odobravanje sredstava za razvoj projekta ni na koji način ne obvezuje HAVC na sudjelovanje u financiranju produkcije televizijskog djela prema tom scenariju.

Prijava projekata na Javni poziv

Prijave u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela u podkategoriji razvoj projekata podnose se online na internetskoj stranici HAVC-a. Uz popunjenu prijavnicu online se prilažu i sljedeći dodaci:

- scenarij (u slučaju serijskog televizijskog djela, scenarij prvog nastavka),
- sinopsis (u slučaju pojedinačnog i serijskog animiranog djela predaje se sinopsis s likovnim predlošcima),
- redateljska koncepcija,
- motivacijsko pismo producenta/ice za razvoj projekta,
- dokaz o autorskim pravima (izjava ili ugovor o uređenim autorskim pravima za scenarij ili ekranizaciju izvornika),
- životopisi scenarista/-ice, redatelja/-ice i producenta/ice,
- opis prethodnog rada producentske kuće,
- operativni plan razvoja projekta,
- plan financiranja razvoja projekta i financijski plan razvoja projekta, sve na hrvatskom jeziku i u kunskim iznosima, te dokaz o bonitetu producenta/ice (BON-1 i BON-2) ili potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenju obveza s osnova javnih davanja ne stariji od 30 dana.

Poželjno je predati i treatment pojedinačnog televizijskog djela, a u slučaju serijskog i treatment svih nastavaka.

U slučaju adaptacije već postojećeg izvornog predloška poželjno je uz gore navedeno priložiti:

- primjerak izvornog predloška (npr. roman, kratka priča, kazališni komad itd.);
- bilješke scenarista o tome kako će interpretirati i ekranizirati izvornik;

II.

Razmatranje i vrednovanje natječajnih prijava u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekta televizijskih djela obavlja umjetnički savjetnik/ca za razvoj scenarija i razvoj projekata televizijskih djela kojeg imenuje AV Vijeće na prijedlog ravnatelja prvenstveno iz reda uglednih filmskih i televizijskih djelatnika, a po potrebi i iz redova drugih kulturnih djelatnika s potvrđenim znanjem i iskustvom u području scenaristike i produkcije.

III.

Odobreni projekti prema ovom Javnom pozivu sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

IV.

Javni poziv je otvoren do 22. siječnja 2016. a objavljuje se na internetskoj stranici Hrvatskog audiovizualnog centra i u Narodnim novinama.

V.

Predlagatelji trebaju popunjene prijavnice sa svim prilozima online prijaviti, a jedan primjerak potpisan i ovjeren dostaviti u tiskanom obliku na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18 s naznakom za: Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2015. godini, kategorija: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela.

Prijave s nepotpunim podacima uz koje nije priložena tražena dokumentacija, kao i prijave koje se ne dostave u navedenom roku neće se razmatrati.

Svim podnositeljima zahtjeva preporučamo da detaljno prouče prijavnicu i pročitaju “Smjernice za prijavu na Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2015. godini, kategorija: poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata televizijskih djela”, dokumente koji se nalaze na internetskoj stranici Centra (Što financiramo/Javni pozivi) gdje su detaljno navedeni uvjeti prijave, kriteriji vrednovanja prijavljenih projekata i Opći uvjeti korištenja sredstava, kao i “Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva” na kojem su iste osnovane.

Zagreb, 23. prosinca 2015.
Klasa: 111-006-001
Urbroj: 4769-2015

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.