Preskoči na glavni sadržaj

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2021. godini

Na temelju čl. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine" broj 61/18), te sukladno Pravilniku o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 10/20),  Hrvatsko audiovizualno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra raspisuje

Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2021. godini

I.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za komplementarne djelatnosti imaju fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje komplementarnom djelatnošću te upisane u odgovarajući registar.

II.

U program komplementarnih djelatnosti spadaju:

– programi iz područja zaštite audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost
– programi filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija
– djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture
– programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela
– proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti
– izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti
– programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije
– programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Hrvatski audiovizualni centar će osobito podupirati one programe koji hrvatsku audiovizualnu kulturu stavljaju u europski i međunarodni kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva, a visoke su razine kvalitete te jačaju kulturnu razmjenu.

III.

Pravo prijave u kategoriji komplementarnih djelatnosti nemaju:

– podnositelji prijave koji su povrijedili ugovorne obveze prema Centru i imaju neizvršene dospjele obveze prema Centru
– poduzetnici u teškoćama definirani Uredbom iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika, te poduzetnici u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije
– podnositelji prijave kojima je naložen povrat državne potpore i nalaze se u postupku povrata potpore
– podnositelji prijave koji imaju neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja.

IV.

 VAŽNO!  

Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se u dva roka godišnje:

– u prvom roku do 14. rujna 2020. za cjelogodišnje projekte 2021. godine i projekte koji započinju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

– te u drugom roku do 14.  siječnja 2021.  za projekte koji započinju u drugoj polovici 2021. godine.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u prosincu za prvi rok prijave te u travnju za drugi rok prijave.

Javni poziv se objavljuje se na internetskoj stranici www.havc.hr i u Narodnim novinama.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

V.

Prijave na javni poziv Centra podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Uz popunjenu prijavnicu se obvezno online prilažu sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

– detaljan opis programa - vidjeti naputak OVDJE
– detaljno specificirani troškovnik programa - vidjeti naputak OVDJE

VI.

Prijavnica i svi dokumenti podnose se na hrvatskom jeziku, elektroničkim putem/online, a Centru se dostavlja jedan tiskani potpisani primjerak prijavnice od strane podnositelja prijave na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb, Nova Ves 18 (Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2021. godini), čime se potvrđuje točnost i vjerodostojnost danih izjava te  dokumenata uz prijavu.

Dokumenti uz prijavnicu, dostupni u javnim registrima kao službenim evidencijama tijela javnog sektora u elektroničkom obliku (e-uprava) prihvaćeni su kao način dokazivanja, pod uvjetima propisanim posebnim propisima.

Ukoliko podnositelju prijave budu odobrena sredstva državne potpore, podnositelj je dužan cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostaviti Centru u jednom primjerku prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.

VII.

Prijavnice s cjelokupnom traženom dokumentacijom vrednuju se uvažavajući utvrđene javno objavljene rokove odlučivanja, a nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VIII.

Sukladno članku 37. Zakona o audiovizualnim djelatnostima, razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije. Razmatranje i vrednovanje projekata prijavljenih na Javni poziv za komplementarne djelatnosti obavljaju tri umjetnička savjetnika.

Svi umjetnički savjetnici čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

Projekti prijavljeni u kategoriji poticanja komplementarnih djelatnosti vrednuju se prema sljedećim kriterijima:

– kvaliteta, izvedivost i održivost programa (od sadržajne do produkcijske razine)
– programi koji imaju konkretne, realne i strateške planove u umjetničkom, organizacijskom i financijskom smislu
–  značaj programa za relevantan kontekst (ovisno o programu, od lokalne zajednice, preko nacionalnog značaja do međunarodne prepoznatljivosti i važnosti za audiovizualni sektor)
–  kontinuitet programa odnosno njegova dugoročna usmjerenost, dostupnost projekta, vidljivost i komunikacija sa profesionalcima i javnosti,
–  kvaliteta prijave, kvaliteta i iskustvo projektnog tima u pojedinoj programskoj komplementarnoj djelatnosti za koju se prijavljuje (stabilni i dostatni izvori prihoda za kontinuirano obavljanje aktivnosti tijekom razdoblja ostvarivanja projekta, stručne kompetencije i kvalifikacije potrebne za provođenje predložene aktivnosti)
–  prethodna izdanja programa (ako nije prvo izdanje)
–  ispunjavanje prethodnih ugovornih obveza sa Centrom
–  odjek programa i komunikacija s javnosti (prije, za vrijeme i nakon održavanja programa)
–  te povezivanje i suradnja.

IX.

Za projekte kojima je odobreno financiranje sklopit će se Ugovor o sufinanciranju između Centra s jedne strane te nositeljima projekata s druge strane u roku od 180 dana od dana donošenja odluke AV Vijeća.

Sredstva kojima Centar sufinancira odobreni projekt su bespovratna i zbrajaju se s bilo kojom drugom državnom potporom dodijeljenoj korisniku za isti projekt.

X.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava predstavljaju akt poslovanja Centra i bit će objavljene na www.havc.hr.

Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Temeljem odluke o poslovanju Centra usred epidemije korona virusa (KLASA:111-006, URBROJ: 1414-2020, Zagreb, 20. ožujka 2020.) mijenjaju se uvjeti javnog poziva u sljedećim točkama: –  prijave se podnose isključivo elektronskim putem preko korisničkog portala

Klasa: 111-006-001
Urbroj: 3220-2020
Zagreb, 14. kolovoza 2020.

NAPOMENA! Svi korisnici koji su se već ranije registrirali u bazi HAVC-a mogu pristupiti prijavama s istim korisničkim imenom i lozinkom koje su prije koristili.

Molimo korisnike koji nisu registrirani u bazi HAVC-a da svoje zamolbe za otvaranjem korisničkog računa, s podacima (naziv, adresa, OIB, broj mobitela) dostave na e-mail adresu komplementarne@havc.hr kako bi mogli dobiti pristup online prijavi. Molimo Vas i da u mailu naznačite na koji se javni poziv prijavljujete. 

U slučaju dodatnih upita i/ili problema molimo nazovite na broj telefona 01/5532-523.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.