Preskoči na glavni sadržaj

Međunarodni koprodukcijski ugovori

Hrvatska je ratificirala Europsku konvenciju o kinematografskoj koprodukciji. Ta konvencija određuje detaljno pod kojim se uvjetima jedan film može kvalificirati/certificirati kao službena europska kinematografska koprodukcija.

Prema odredbama konvencije i važećih zakona zemalja koja su je ratificirale, kvalifikacija/certifikacija filma kao službene europske kinematografske koprodukcije za sobom automatski povlači kvalifikaciju/certifikaciju filma kao nacionalnog filma u zemlji koproducentu/zemljama koproducentima i preduvjet je pristupu Eurimagesu, fondu Vijeća Europe za potporu europskim kinematografskim koprodukcijama.

Hrvatska je zemlja sljednica bivše SFRJ i shodno tome još uvijek su na snazi i bilateralni koprodukcijski sporazumi  koje je bivša država potpisala s Francuskom, Njemačkom i Kanadom.

Hrvatska je također potpisnik bilateralnog koprodukcijskog sporazuma s Italijom, koji je stupio na snagu 10. travnja 2018. godine. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.