Preskoči na glavni sadržaj

Informacije i obavijesti vezane uz novonastale okolnosti uvjetovane epidemijom koronavirusa

Temeljem mjere Vlade RH koja ima za cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane pandemijom COVID – 19 narušena gospodarska aktivnost, Ministarstvo kulture osiguralo je potporu za očuvanje radnih mjesta. Osim toga donesena je i odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima. Sve ostale novosti, informacije i obavijesti donosimo u nastavku teksta. 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Temeljem mjere Vlade RH koja ima za cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane pandemijom COVID-19 narušena gospodarska aktivnost, Ministarstvo kulture i HAVC pozivaju poduzetnike iz kulturnog i kreativnog sektora kao i osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji sami uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava, poput samostalnih umjetnika, novinara i dr., a koji su zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja kulturnih događanja, manifestacija, predstava, koncerata, izložbi, festivala, i sl., ostali bez redovnih izvora prihoda, da se prijave na natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta u ukupnom iznosu 5 milijardi kuna. Prijave se vrše na ovoj poveznici

Pravo na pomoć od 3 250 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu i 1 625 kuna po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu, imat će poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. Ova potpora nema obilježje državne potpore male vrijednosti, a usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije) uključujući poduzetnike iz kulturnog i kreativnog sektora.

Sukladno informaciji dobivenoj od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, udruge mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove koje obavljaju kao gospodarsku djelatnost prema dvojnom računovodstvu. 

Odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima

Temeljem Zaključka Vlade RH o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa Ministarstvo kulture donijelo je 24. ožujka Odluku o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima.  

Sukladno navedenoj odluci HAVC će također prilagoditi isplatu sredstava prema ugovorenoj dinamici isplate. 

Odluka o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima dostupna je na ovoj poveznici

Potpore samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi uplaćuju iz državnog proračuna

Hitnim mjerama Ministarstvo kulture omogućit će isplatu potpore u iznosu od 1 625,00 kn ili 3 250,00 kn neto mjesečno samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske te koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Samostalni umjetnici koji su u 2019. godini ostvarili prosječan mjesečni prihod:

- manji od 1 625,00 kn, putem ove mjere mogu ostvariti potpore u iznosu minimalne plaće za nepuni radni odnos

- veći od 1 625,00 kn, mogu ostvariti potpore u iznosu minimalne plaće za puni radni odnos.

Potpora se odnosi na razdoblje od 15. ožujka do 15. lipnja 2020. godine te će biti podložna reviziji svakoga mjeseca, zavisno o priljevu sredstava iz državnog proračuna.

Budući da je na svojoj sjednici 2. travnja 2020. Vlada RH donijela odluku o povećanju iznosa koji će se uplaćivati kao mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) s 3 250 kuna na 4 000 kuna, Ministarstvo kulture također će korigirati iznos potpore za samostalne umjetnike kojima se doprinosi uplaćuju iz državnog proračuna za isplate u svibnju. 

Pravo na potporu ostvaruje se temeljem ispunjene e-prijavnice kojom se evidentiraju osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti. 

 Obustava revizije samostalnih umjetnika  

Ministrica kulture donijela je Odluku o privremenoj obustavi revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od 6 mjeseci, a sve sukladno mjerama Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, br. 49 (Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama) i br. 53 (Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci).

Sve detalje vezane uz potpore samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske potražite na ovoj poveznici

Mišljenje Ministarstva financija, Porezne uprave o poreznom tretmanu potpora koje neprofitne organizacije isplaćuju svojim članovima vezno uz otklanjanje šteta od potresa i štetama povezanim s epidemijom COVID 19

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, dao je 27. ožujka 2020. godine mišljenje (KLASA: 410-01/20-01/791 URBROJ: 513-07-21-01-20-2) o poreznom tretmanu potpora koje neprofitna organizacija želi isplatiti svojim članovima zbog otklanjanja štete potresa i egzistencijalno ugroženim osobama povezanim sa COVID 19 epidemijom.

Prema navedenom mišljenju, sukladno odredbama članaka 8., 31. i 39. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20), oporezivim primicima ne smatraju se primici koje isplaćuje neprofitna organizacija po osnovi potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasio Grad Zagreb i po osnovi potpore koje ista isplaćuje svim članovima prema propisanim uvjetima. Ukoliko uvjeti nisu zadovoljeni navedene isplate smatraju se drugim dohotkom.

U slučaju kada se potpora radi ublažavanja posebnih okolnosti (epidemija COVID 19) isplaćuje članu neprofitne organizacije  koji obavlja samostalnu djelatnost ista se ne smatra poslovnim primitkom.

*Sve informacije i obavijesti u cjelosti su preuzete sa službene stranice Ministarstva kulture RH 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.