Preskoči na glavni sadržaj

Festivalac – rujan 2022.

Rokovi za prijave na međunarodne filmske festivale u Hrvatskoj i inozemstvu u rujnu i početkom listopada 2022. godine.

Podsjećamo da tijekom rujna i početkom listopada 2022. godine ističu rokovi za prijave na dolje navedene međunarodne festivale. Također, želimo vas podsjetiti da sve rokove za prijave na festivale te na radionice, natječaje, edukativne i networking programe, forume, pitchinge i drugo, možete redovno pratiti na našem Kalendaru događanja u sekciji Infocentar.

 20. CPH:DOX – Međunarodni festival dokumentarnog filma u Kopenhagenu (Danska)  
20th CPH:DOX – Copenhagen International Documentary Film Festival
15. – 26. 3. 2022.
Rok za prijavu: 1. 9. 2022. (prvi rok - za filmove završene do 1. 9. 2022.), 1. 12. 2022. (drugi rok - za filmove završene nakon 1. 9. 2022.)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 25. Međunarodni festival filmova o ljudskim pravima Jedan svijet, Prag (Češka)  
25th One World Human Rights Documentary Film Festival
22. 3. – 2. 4. 2023.
Rok za prijavu: 1. 9. 2022. (redovni rok), 1. 11. 2022. (rok za filmove završene između rujna i studenog 2022.)

Kategorije: dugometražni ili srednjemetražni dokumentarni filmovi (najmanje 40 minuta), kratkometražni dokumentarni i animirani dokumentarni filmovi za djecu
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 8. Međunarodni festival humorističnog filma u Veveyju (Švicarska)  
8th Vevey International Funny Film Festival  
27. – 30. 10. 2022.
Rok za prijavu: 1. 9. 2022.

Kategorije: kratkometražni i dugometražni igrani i dokumentarni filmovi humorističnog sadržaja
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma – DOCVILLE, Leuven (Belgija)  
19th DOCVILLE – International Documentaire Filmfestival
22.– 30. 3. 2023.
Rok za prijavu: 1. 9. 2022. (rani rok), 20. 11. 2022. (redovni rok), 23. 12. 2022. (kasni rok)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 39. Filmski festival Sundance, Park City (SAD)  
39th Sundance Film Festival
19. – 29. 1. 2023.
Rok za prijavu: za dugometražne filmove: 2. 9. 2022. (redovni rok), 26. 9. 2022. (kasni rok); za kratkometražne filmove: 5. 9. 2022. (kasni rok)

Kategorije: igrani i dokumentarni filmovi svih trajanja
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 14. Europski filmski festival Les Arcs, Pariz (Francuska)  
14th Les Arcs European Film Festival
10. – 17. 12. 2022.
Rok za prijavu: 2. 9. 2022.

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 16. NDU međunarodni filmski festival, Bejrut (Libanon)  
16th NDU International Film Festival
29.11. – 2. 12. 2022.
Rok za prijavu: 2. 9. 2022. (produljeni rok)

Kategorije: igrani, dokumentarni i animirani kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 14. Festival novih medija, Los Angeles (SAD)  
14th New Media Film Festival
7. – 8.  6. 2023.
Rok za prijavu: 6. 9. 2022. (rani rok), 6. 10. 2022. (redovni rok 1), 4. 11. 2022. (redovni rok 2), 6. 12. 2022. (redovni rok 3)

Kategorije: sve kategorije
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 13. Britanski festival horor filmova, London (UK)  
13th British Horror Film Festival
14.-15. 10. 2022.
Rok za prijavu: 9. 9. 2022. (produljeni rok)

Kategorije: kratkometražni, dugometražni i studentski horor filmovi, scenarij
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 20. Međunarodni festival kratkometražnog filma Filmski front, Novi Sad (Srbija)
20th International Short Film Festival
27. – 30. 10. 2022.
Rok za prijavu: 10. 9. 2022. (produljeni rok) 

Kategorije: kratkometražni filmovi (do 30 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 19. Festival europskog filma u Sevilli (Španjolska)  
19th Seville European Film Festival
4. – 12. 11. 2022.
Rok za prijavu: 10. 9. 2022.

Kategorije: igrani i dokumentarni dugometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 60. Međunarodni filmski festival u Gijónu (Španjolska)  
60th Gijón International Film Festival
11. – 19. 11. 2022.
Rok za prijavu: 10. 9. 2022. (redovni rok), 17. 9. 2022. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 28. Filmski festival Slamdance, Park City (Utah, SAD)  
28th Slamdance Film Festival
20. – 26. 1. 2023.
Rok za prijavu: 12. 9. 2022. (kasni rok), 3.10 2022. (produljeni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni, kratkometražni svih rodova 
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 20. Zagreb Film Festival  
20th Zagreb Film Festival
23. – 30. 11. 2022.
Rok za prijavu: 12. 9. 2022. (Kockice)

Kategorije: prvi i drugi dugometražni igrani filmovi 
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 SXSW konferencija i festival, Austin (Teksas, SAD)  
10. – 19. 3. 2023.
Rok za prijavu: 13. 9. 2022. (rani rok), 4. 10. 2022. (redovni rok), 18. 10. 2022. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi, epizodni sadržaji, glazbeni video i VR radovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 11. Tuzla Film Festival – južnoslavenskog filma (Bosna i Hercegovina)  
11th Tuzla Film Festival
15. – 22. 10. 2022.
Rok za prijavu: 14. 9. 2022. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani film, kratkometražni igrani film, dokumentarni film, animirani film
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 15. Međunarodni filmski festival u Jaipuru (Indija)  
15th Jaipur International Film Festival
6. – 10. 1. 2022.
Rok za prijavu: 15. 9. 2022. (redovni rok), 15. 10. 2022. (kasni rok), 15.11.2022. (produljeni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 33. Međunarodni filmski festival u Stockholmu (Švedska)  
33rd Stockholm Film Festival
9. – 20. 11. 2022.
Rok za prijavu: 15. 9. 2022. (zadnji rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 18. Međunarodni festival žena na filmu u Vancouveru (Kanada)  
18th Vancouver International Women in Film Festival
8. - 13. 3. 2023.
Rok za prijavu: 15. 9. 2022. (kasni rok)

Kategorije: filmovi svih vrsta i rodova koji pokrivaju ženske teme ili su autorice žene. Žene moraju obnašati najmanje tri od navedenih kreativnih funkcija na filmu: scenaristica, producentica, redateljica, snimateljica, montažerka, skladateljica, glavna glumica
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više 

 18. Filmski dječji festival u Seattleu (SAD)  
18th Children's Film Festival Seattle
3. – 12. 2. 2023.
Rok za prijavu: 15. 9. 2022.

Kategorije: igrani i animirani filmovi za djecu mlađu od 14 godina
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 18. Međunarodni festival dokumentarnog filma Doc Edge, Auckland & Wellington (Novi Zeland)  
18th Doc Edge Festival
1. 6. – 10. 7. 2023.
Rok za prijavu: 15. 9. 2022. (rani rok), 15. 12. 2022. (redovni rok), 31. 12. 2022. (kasni rok)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 20. International Festival Signes de Nuit (Signs of the Night), Pariz, Francuska; online
20e Festival International Signes de Nuit , Paris, France
30.9. – 9. 10. 2022.
Rok za prijavu: 15. 9. 2022.

Kategorije: kratkometražni igrani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi 
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 4. Međunarodni filmski festival Diorama, New Delhi (Indija)  
4th Diorama International Film Festival
30. 11. –  4. 12. 2022.
Rok za prijavu: 15. 9. 2022. (redovni rok), 31. 10. 2022. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 12. Filmski festival Zločin i kazna, Istanbul (Turska)  
12th Crime and Punishment Film Festival
18. – 24. 11. 2022. 
Rok za prijavu: 16. 9. 2022.

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani i animirani filmovi, dokumentarni filmovi koji istražuju odnos zakona, društva i pravde
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 40. Međunarodni filmski festival u Torinu (Italija)  
40th Torino Film Festival
25. 11. - 3. 12. 2022.
Rok za prijavu: 16. 9. 2022.

Kategorije: dugometražni igrani filmovi i dugometražni dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 7. IndieJúnior Allianz – Međunarodni festival filmova za djecu i mlade, Porto (Portugal)  
7th IndieJúnior Allianz – International Children’s and Youth Film Festival
23. – 29. 1. 2023. 
Rok za prijavu: 17. 9. 2022. (redovni rok), 14. 10. 2022. (produljeni rok)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni filmovi za djecu i mlade
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 52. Međunarodni filmski festival u Rotterdamu (Nizozemska)  
52nd International Film Festival Rotterdam
25. 1. – 5. 2. 2023.
Rok za prijavu: 20. 9. 2022. (kratkometražni i srednjemetražni – završeni nakon 1. 7. 2022.), 4. 10. 2022. (dugometražni filmovi), 20. 9. 2022. (VR radovi)

Kategorije: sve vrste i rodovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 15. Go Short – međunarodni festival kratkometražnog filma u Nijmegenu (Nizozemska)  
15th Go Short – International Short Film Festival Nijmegen
travanj 2022.
Rok za prijavu: 23. 9. 2022. (za filmove završene između 1. prosinca 2021. i 1. lipnja 2022.), 25. 11. 2022. (za filmove završene nakon 1. lipnja 2022.), 23. 12. 2022. (za filmove završene u studenom i prosincu 2022.)

Kategorije: europski kratkometražni animirani, dokumentarni, igrani i eksperimentalni filmovi (do 30 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 Winter Apricots: Prilep International Film Festival   
15. - 17. 12. 2022.
Rok za prijavu: 25. 9. 2022. (redovni rok), 15. 10. 2022. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi (do 30 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 16. Festival kratkometražnog filma u Glasgowu  
16th Glasgow Short Film Festival
22. – 26. 3. 2022.
Rok za prijavu: 27. 9. 2022. (redovni rok), 1. 11. 2022. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi svih žanrova i vrsta (do 50 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 66. Međunarodni filmski festival u San Franciscu (SAD)  
66th San Francisco International Film Festival
13. – 23. 4. 2022.
Rok za prijavu: 30. 9. 2022. (rani rok)

Kategorije: filmovi svih rodova i vrsta
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 18. Festival kratkometražnog filma u Pragu (Češka)  
18th Prague Short Film Festival
1. – 5. 3. 2022.
Rok za prijavu: 30. 9. 2022. (rani rok), 15. 10. 2022. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni igrani filmovi do 30 minuta
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 61. Filmski festival u Ann Arbor (Michigan, SAD)  
61st Ann Arbor Film Festival
21. – 26. 3. 2023.
Rok za prijavu: 30. 9. 2022. (kasni rok)

Kategorije: sve vrste i rodovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 38. Međunarodni filmski festival u Santa Barbari (Kalifornija, SAD)  
38th Santa Barbara Film Festival
8. – 18. 2. 2023.
Rok za prijavu: 30. 9. 2022. (redovni rok)

Kategorije: kratkometražni i dugometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 35. Međunarodni festival europskog debitantskog filma u Angersu (Francuska)  
35th Festival Premiers Plans d'Angers
21. – 29. 1. 2023.
Rok za prijavu: 30. 9. 2022.

Kategorije: europski debitantski i drugi dugometražni igrani filmovi, europski debitantski kratkometražni filmovi, europski studentski filmovi, europski animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 Rencontres Internationales Paris/Berlin (Francuska, Njemačka)  
veljača/kolovoz 2022.
Rok za prijavu: 30. 9. 2022. 

Kategorije: sve kategorije uz naglasak na eksperimentalni film
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 Short Shorts Film Festival & Asia, Tokio (Japan)  
7. – 20. 6. 2022.
Rok za prijavu: 30. 9. 2022. (rani rok), 30. 11. 2022. (redovni rok), 31. 1. 2023. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi svih žanrova
Naknada za prijavu: ima (osim za rani rok)
Saznaj više

 34. Međunarodni filmski festival u Trstu – Alpe Adria Cinema (Italija)  
34th Trieste Film Festival – Alpe Adria Cinema
21. – 28. 1. 2023.
Rok za prijavu: 30. 9. 2022.

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima (nema za kratkometražne filmove)
Saznaj više

 69. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Oberhausenu (Njemačka)  
69th International Short Film Festival Oberhausen
26. 4. – 1. 5. 2023. 
Rok za prijavu: 1. 10. 2022. (rani rok), 1. 2. 2023. (redovni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi trajanja do 35 minuta, filmovi koji progovaraju vlastitim vizualnim jezikom, otkrivaju nove poglede i forme
Naknada za prijavu: nema (za prijavu do 5 radova)
Saznaj više

 42. Anima, Bruxelles (Belgija)  
17. – 26. 2. 2022.
Rok za prijavu: 3. 10. 2022.

Kategorije: animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 45. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Clermont-Ferrandu (Francuska)  
45th Clermont-Ferrand International Short Film Festival
27. 1. – 4. 2. 2023.
Rok za prijavu: 3. 10. 2022. (za filmove iz 2022.)

Kategorije: kratkometražni igrani, animirani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 20. Tricky Women Festival, Beč (Austrija)  
8. – 12. 3. 2023.
Rok za prijavu: 4. 10. 2022.

Kategorije: kratkometražni animirani filmovi autorica
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više

 32. Aspen Shortsfest, Aspen (SAD)  
10. – 15. 4. 2023.
Rok za prijavu: 5. 10. 2022. (redovni rok), 28. 11. 2022. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi trajanja do 40 minuta
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 46. Međunarodni filmski festival u Göteborgu (Švedska)  
46th Göteborg Film Festival
27. 1 – 5. 2. 2023.
Rok za prijavu: 6. 10. 2022. 

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi trajanja iznad 50 minuta
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 11. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Delhiju, New Delhi (Indija)  
11th Delhi Shorts International Film Festival
23. 10. 2022.
Rok za prijavu: 8. 10. 2022. (redovni rok), 13. 10. 2022. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

 Cinequest - Međunarodni filmski festival u San Joseu (Kalifornija, SAD)  
Cinequest Film and VR Festival
28.2. – 12. 3. 2023.
Rok za prijavu: 14. 10. 2022. (redovni rok), 11. 11. 2022. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi, srednjoškolski i studentski filmovi, VR radovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.