Preskoči na glavni sadržaj

Festivalac – rujan 2021.

Rokovi za prijave na međunarodne filmske festivale u Hrvatskoj i inozemstvu u rujnu i početkom listopada 2021. godine.

Podsjećamo da tijekom rujna i početkom listopada 2021. godine ističu rokovi za prijave na dolje navedene međunarodne festivale. Također, želimo vas podsjetiti da sve rokove za prijave na festivale te na radionice, natječaje, edukativne i networking programe, forume, pitchinge i drugo, možete redovno pratiti na našem Kalendaru događanja u sekciji Infocentar.

 19. CPH:DOX – Međunarodni festival dokumentarnog filma u Kopenhagenu (Danska)  
19th CPH:DOX – Copenhagen International Documentary Film Festival
23. 3. – 3. 4. 2022.
Rok za prijavu: 1. 9. 2021. (prvi rok - za filmove završene do 1. 9. 2021.), 1. 12. 2021. (drugi rok - za filmove završene nakon 1. 9. 2021.)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više    
 
 24. Međunarodni festival filmova o ljudskim pravima Jedan svijet, Prag (Češka)  
24th One World Human Rights Documentary Film Festival
21. 3. – 3. 4. 2022.
Rok za prijavu: 1. 9. 2021. (redovni rok), 1. 11. 2021. (rok za filmove završene između rujna i studenog 2021.)

Kategorije: dugometražni ili srednjemetražni dokumentarni filmovi (najmanje 40 minuta), kratkometražni dokumentarni i animirani dokumentarni filmovi za djecu
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više   

 7. Međunarodni festival humorističnog filma u Veveyju  (Švicarska)  
7th Vevey International Funny Film Festival  
28. – 31. 10. 2021.
Rok za prijavu: 1. 9. 2021.

Kategorije: kratkometražni i dugometražni igrani i dokumentarni filmovi humorističnog sadržaja
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više    

 18. Međunarodni festival dokumentarnog filma – DOCVILLE, Leuven (Belgija)  
18th DOCVILLE – International Documentaire Filmfestival
23.– 31. 3. 2022.
Rok za prijavu: 1. 9. 2021. (rani rok), 20. 11. 2021. (redovni rok), 20. 12. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 13. Europski filmski festival Les Arcs, Pariz (Francuska)  
13th Les Arcs European Film Festival
11. – 18. 12. 2021.
Rok za prijavu: 3. 9. 2021.

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 38. Filmski festival Sundance, Park City (SAD)  
38th Sundance Film Festival
20. – 30. 1. 2022.
Rok za prijavu: za dugometražne filmove: 6. 9. 2021. (redovni rok), 27. 9. 2021. (kasni rok); za kratkometražne filmove: 23. 8. 2021. (redovni rok), 13. 9. 2021. (kasni rok)

Kategorije: igrani i dokumentarni filmovi svih trajanja
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više   

 11. Filmski festival Zločin i kazna, Istanbul (Turska)  
11th Crime and Punishment Film Festival
26. 11. – 2. 12. 2021. 
Rok za prijavu: 10. 9. 2021.

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani i animirani filmovi, dokumentarni filmovi koji istražuju odnos zakona, društva i pravde
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više  

 18. Festival europskog filma u Sevilli (Španjolska)  
18th Seville European Film Festival
5. – 13. 11. 2021.
Rok za prijavu: 10. 9. 2021.

Kategorije: igrani i dokumentarni dugometražni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više   

 27. Filmski festival Slamdance, Park City (Utah, SAD)  
27th Slamdance Film Festival
21. – 27. 1. 2022.
Rok za prijavu: 13. 9. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni, kratkometražni svih rodova 
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 SXSW konferencija i festival, Austin (Teksas, SAD)  
11. – 20. 3. 2022.
Rok za prijavu: 14. 9. 2021. (rani rok), 5. 10. 2021. (redovni rok), 19. 10. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi, epizodni sadržaji, glazbeni video i VR radovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više   

 15. NDU međunarodni filmski festival, Bejrut (Libanon)  
15th NDU International Film Festival
8. – 12. 12. 2021.
Rok za prijavu: 15. 9. 2021. (kasni rok)

Kategorije: igrani, dokumentarni i animirani kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 17. Međunarodni festival žena na filmu u Vancouveru (Kanada)  
17th Vancouver International Women in Film Festival
8. - 13. 3. 2022.
Rok za prijavu: 15. 9. 2021. (kasni rok)

Kategorije: filmovi svih vrsta i rodova koji pokrivaju ženske teme ili su autorice žene. Žene moraju obnašati najmanje tri od navedenih kreativnih funkcija na filmu: scenaristica, producentica, redateljica, snimateljica, montažerka, skladateljica, glavna glumica
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 14. Međunarodni filmski festival u Jaipuru (Indija)  
14th Jaipur International Film Festival
7. – 11. 1. 2021.
Rok za prijavu: 15. 9. 2021. (redovni rok), 15. 10. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 32. Međunarodni filmski festival u Stockholmu (Švedska)  
32nd Stockholm Film Festival
10. – 21. 11. 2021.
Rok za prijavu: 15. 9. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  
 
 19. International Festival Signes de Nuit - Paris, online
19e Festival International Signes de Nuit - Paris
1. – 10. 10. 2021.
Rok za prijavu: 15. 9. 2021.

Kategorije: kratkometražni igrani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi 
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 17. Međunarodni festival dokumentarnog filma Doc Edge, Auckland & Wellington (Novi Zeland)  
17th Doc Edge Festival
2. 6. – 10. 7. 2022.
Rok za prijavu: 15. 9. 2021. (rani rok), 15. 12. 2021. (redovni rok), 31. 12. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 6. IndieJúnior Allianz – Međunarodni festival filmova za djecu i mlade, Porto (Portugal)  
6th IndieJúnior Allianz – International Children’s and Youth Film Festival
25. – 30. 1. 2022. 
Rok za prijavu: 17. 9. 2021. (redovni rok), 15. 10. 2021. (produljeni rok)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni filmovi za djecu i mlade
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  
 
 19. Međunarodni festival kratkometražnog filma Filmski front, Novi Sad (Srbija)  
19th International Short Film Festival
28. – 31. 10. 2021.
Rok za prijavu: 17. 9. 2021. (produljeni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi (do 30 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više   

 34. Međunarodni festival europskog debitantskog filma u Angersu (Francuska)  
34th Festival Premiers Plans d'Angers
24. – 30. 1. 2022.
Rok za prijavu: 17. 9. 2021.

Kategorije: europski debitantski i drugi dugometražni igrani filmovi, europski debitantski kratkometražni filmovi, europski studentski filmovi, europski animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više 

 59. Međunarodni filmski festival u Gijónu (Španjolska)  
59th Gijón International Film Festival
19. – 27. 11. 2021.
Rok za prijavu: 18. 9. 2021. (rani rok), 25. 9. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više  

 Rencontres Internationales Paris/Berlin (Francuska, Njemačka)  
veljača/kolovoz 2022.
Rok za prijavu: 30. 9. 2021. (produljeni rok)

Kategorije: sve kategorije uz naglasak na eksperimentalni film
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više  

 51. Međunarodni filmski festival u Rotterdamu (Nizozemska)  
51st International Film Festival Rotterdam
26. 1. – 6. 2. 2022.
Rok za prijavu: 22. 9. 2021. (kratkometražni i srednjemetražni – završeni nakon 1. 7. 2021.), 6. 10. 2021. (dugometražni filmovi), 22. 9. 2021. (VR radovi)

Kategorije: sve vrste i rodovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 14. Go Short – međunarodni festival kratkometražnog filma u Nijmegenu (Nizozemska)  
14th Go Short – International Short Film Festival Nijmegen
6. – 10. 4. 2022.
Rok za prijavu: 24. 9. 2021. (za filmove završene između 1. prosinca 2020. i 1. lipnja 2021.), 26. 11. 2021. (za filmove završene nakon 1. lipnja 2021.), 24. 12. 2021. (za filmove završene u studenom i prosincu 2021.)

Kategorije: europski kratkometražni animirani, dokumentarni, igrani i eksperimentalni filmovi (do 30 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 19. Zagreb Film Festival  
19th Zagreb Film Festival
14. – 21. 11. 2021.
Rok za prijavu: 27. 9. 2021. (Kockice)

Kategorije: prvi i drugi dugometražni igrani filmovi 
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više  

 60. Filmski festival u Ann Arbor (Michigan, SAD)  
60th Ann Arbor Film Festival
22. – 27. 3. 2022.
Rok za prijavu: 30. 9. 2021. (kasni rok)

Kategorije: sve vrste i rodovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 3. Međunarodni filmski festival Diorama, New Delhi (Indija)  
3rd Diorama International Film Festival
18. – 24. 12. 2021.
Rok za prijavu: 30. 9. 2021. (redovni rok), 31. 10. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više  

 Short Shorts Film Festival & Asia, Tokio (Japan)  
7. – 20. 6. 2021.
Rok za prijavu: 30. 9. 2021. (rani rok), 30. 11. 2021. (redovni rok), 31. 1. 2022. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi svih žanrova
Naknada za prijavu: ima (osim za rani rok)
Saznaj više  

 33. Međunarodni filmski festival u Trstu – Alpe Adria Cinema (Italija)  
33rd Trieste Film Festival – Alpe Adria Cinema
21. – 27. 1. 2022.
Rok za prijavu: 30. 9. 2021.

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima (nema za kratkometražne filmove)
Saznaj više  

 68. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Oberhausenu (Njemačka)  
68th International Short Film Festival Oberhausen
30. 4. – 9. 5. 2022. 
Rok za prijavu: 1. 10. 2021. (rani rok za on-site konkurenciju), 3. 1. 2022. (rok za online konkurenciju), 1. 2. 2022. (rok za on-site konkurenciju)

Kategorije: kratkometražni filmovi trajanja do 35 minuta, filmovi koji progovaraju vlastitim vizualnim jezikom, otkrivaju nove poglede i forme
Naknada za prijavu: nema (za prijavu do 5 radova)
Saznaj više  

 41. Anima, Bruxelles (Belgija)  
25. 2. – 6. 3. 2022.
Rok za prijavu: 4. 10. 2021.

Kategorije: animirani filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više 

 19. Tricky Women Festival, Beč (Austrija)  
9. – 13. 3. 2022.
Rok za prijavu: 4. 10. 2021.

Kategorije: kratkometražni animirani filmovi autorica
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više 

 44. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Clermont-Ferrandu (Francuska)  
44th Clermont-Ferrand International Short Film Festival
28. 1. – 5. 2. 2022.
Rok za prijavu: 4. 10. 2021. (za filmove iz 2021.)

Kategorije: kratkometražni igrani, animirani, dokumentarni i eksperimentalni filmovi
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više  

 31. Aspen Shortsfest, Aspen (SAD)  
5. – 10. 4. 2022.
Rok za prijavu: 5. 10. 2021. (redovni rok), 2. 12. 2021. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi trajanja do 40 minuta
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više 

 15. Festival kratkometražnog filma u Glasgowu  
15th Glasgow Short Film Festival
23. – 27. 3. 2022.
Rok za prijavu: 5. 10. 2021. (redovni rok), 9. 11. 2021. (kasni rok)

Kategorije: kratkometražni filmovi svih žanrova i vrsta (do 50 minuta)
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 65. Međunarodni filmski festival u San Franciscu (SAD)  
65th San Francisco International Film Festival
21. 4. – 1. 5. 2022.
Rok za prijavu: 5. 10. 2021. (rani rok), 9. 11. 2021. (redovni rok), 7. 12. 2021. (kasni rok)

Kategorije: filmovi svih rodova i vrsta
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više 

 10. Međunarodni festival kratkometražnog filma u Delhiju, New Delhi (Indija)  
10th Delhi Shorts International Film Festival
24. 10. 2021.
Rok za prijavu: 7. 10. 2021.

Kategorije: kratkometražni filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 37. Međunarodni filmski festival u Santa Barbari (Kalifornija, SAD)  
37th Santa Barbara Film Festival
2. – 12. 3. 2022.
Rok za prijavu: 8. 10. 2021. (redovni rok)

Kategorije: kratkometražni i dugometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  

 45. Međunarodni filmski festival u Göteborgu (Švedska)  
45th Göteborg Film Festival
28. 1 – 6. 2. 2022.
Rok za prijavu: 8. 10. 2021.
 
Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi trajanja iznad 50 minuta
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više 

 15. PSSST! Festival nijemog filma, Zagreb (Hrvatska)  
4. – 6. 11. 2021.
Rok za prijavu: 10. 10. 2021.

Kategorije: nijemi filmovi svih rodova
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više  

 16. Mobile Film Festival (Online)  
16th Mobile Film Festival
2. – 30. 11. 2021.
Rok za prijavu: 12. 10. 2021.

Kategorije: jednominutni filmovi snimljeni mobitelom (na temu: Making Peace with Nature)
Naknada za prijavu: nema
Saznaj više  

 Cinequest - Međunarodni filmski festival u San Joseu (Kalifornija, SAD)  
Cinequest Film and VR Festival
1. – 13. 3. 2022.
Rok za prijavu: 15. 10. 2021. (redovni rok), 12. 11. 2021. (kasni rok)

Kategorije: dugometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi, kratkometražni filmovi, srednjoškolski i studentski filmovi, VR radovi
Naknada za prijavu: ima
Saznaj više  
 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.